11. februar 2016

Bestyrelsesmøde den 11/02 2016

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 23/11 2015
2. Kommende aktiviteter 2016
o a. Generalforsamling
 Indkaldelse
 Eventuelle punker til generalforsamlingen
o b. Korweekend
 Plan
 Nøgle
 Vokalcoach
 Repertoire
 Mad
o c. Forårskoncerter
 Placeringer / steder
 Organist
3. Tivoli 2016 i maj ??
4. Sommerfest
o Lokale
o Mad
o Underholdning
5. Lokalesituationen 2016 / 2017
6. Præsentationsvideo for Dialis
7. Evt.
Fremmødte: Kette, Hanne, Anja, Susi, Lisbeth M, Claus & Brian

1. Ingen bemærkninger.
2.
a. Generalforsamling den 15/3. Alle der er på valg genopstiller. Brian udfærdiger en indkaldelse som Hanne vil rundsende. Til korprøven efter vinterferien medbringer Brian nogle stykker i papirform
Ingen specifikke punkter til generalforsamlingen.
b. Meede udfærdiger en agenda til korweekenden.
Michael har lovet at komme med en nøgle og lukke os ind. Vi mødes klokken 9:15 en halv time før at de andre er inviteret til for lige at gøre klar.
Lisbeth har dialogen med Karin Thulemark, og vi forventer at dette kører i sig selv i samråd med Lisbeth.
Anne mad er der styr på.
c. Vi har fået en aftale med en koncert i Johannes Døbernes Kirke. Hvilken dato i maj er stort set op til os. Vi afventer med at lægge os fast på en indtil de andre er på plads. Men der bliver formentlig en af de sidste.
Susi prøvre at skrive til organisten i Tåstrup Nykirke om vi kan afholde en koncert i maj måned der.
Kette spørger Gitte med hensyn til en koncert i Kapellet i Frederiksberg
Meede spørger om Mimi Dulong om hun vil være behjælpelig med at spille igen.
3. Hanne kontakter og søger igen Tivoli med datoen den 21. eller 22. maj. Vi vil gerne have en tilbagemelding vedr. lyden, da den sidste år var meget dårlig. Hvis det bliver aktuel med Tivoli bliver det sandsynlig ren ”a Capella”

4. Der er styr på mad (Anne) og lokale. Lene’s firma hvor hun arbejder har valgt at lægge lokale til.
Grundet vores 15 års jubilæum har vi i bestyrelsen besluttet at investere i et band til at komme og underholde til sommerfesten. En investering der koster 4500,- de skal komme og underholde efter maden.
5. Der er forespurgt på aulaen på Lykkebo Skole, men vi har endnu ikke fået nogen tilbagemelding. En anden snak kan være Hvidovre Musikskole, men denne lokation er måske for usikker.
Hvis vi ikke får Lykkebo, må vi tage stilling til hvor vi evt. kan være. Der er flere muligheder, så som kirker i området, som kan spørges.

6. Skal vi have udfærdiget en præcentationsvidio for koret. Eventuel en opgave for PR-udvalget. Bestyrelsen syntes det er en god ide at investere i denne. Hanne snakker med PR udvalget.

7.
a. PR udvalget spørger hvad der forventes af dem i forbindelse med koncerter? De forventer at blive fodret med oplysninger og ud fra disse fremstiller de noget PR materiale til de forskellige medier
b. Hovedstadens Korfestival er en weekend i september. Den koster 600 pr. medlem, hvilket er en høj pris. Der kan måske forhandles om prisen hvis vi kommer et helt kor på ca. 40 personer
c. Skal vi overveje en CD? Denne må vi tage op til overvejelse alt efter om vi for muligheden for at deltage på ovenstående festival. Vi prøver at ansøge og ser hvad der sker.
d. Hjemmesiden: Vi beslutter at referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver tilgængelig på medlemssiden. Der må også gerne på den officielle side stå noget om reperituare, dette kigger Lisbeth på. Claus prøver at opdatere og shine nogle af medlemssiderne lidt op.

Tak for godt møde og god behandling
/Brian

Næste møde : Torsdag den 31/3 hos Anja