31. marts 2016

Bestyrelsesmøde den 31/03 2016

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11/02 2016
2. Kommende aktiviteter
o Forårskoncerter
 Placeringer / steder
 Organist
3. Tivoli 2016 i maj.
4. Opfølgning på generalforsamlingen
5. Lokalesituationen 2016 / 2017
6. Præsentationsvideo for Dialis
7. Evt.
Fremmødte. Hanne, Kette, Anja, Susi, Claus, Brian
Afbud: Lisbeth
1. Ingen kommentarer til sidste referat, de punkter der er aktuel, kommer på dagens møde.

2. Vedr. forårskoncerter får vi en endelig tilbagemelding i morgen den 1.april vedr. kapellet, men forventer og håber på at vi kan afholde koncert der den 24. maj
Så forventer vi at afholde koncert i Johannes Døberes den 17. maj. Brian booker og sørger for det praktiske.
Vi har i weekenden den 21. eller 22. maj søgt Tivoli
Vi afventer også en tilbagemelding fra Sonja vedr. Nørrebro, men denne er ikke særlig sandsynlig grundet tidsplanen
Vedr. solister til koncerterne har vi besluttet at give en buket til dem som tak for en fin indsats og det arbejde de har lagt i det.. Vedr. solisterne har vi haft snakken rundt boret, at vi er sårbare når der kun er 1 på hver stemme. Noget man skal have med i overvejelserne.
Mimi har sagt ja, og Lisbeth M har kontakten til hende og sørger for dialog og det praktiske
3. Vi kan forvente at vi først i april hører fra Tivoli, og hvad rygterne siger så kommer de forskellige deltager med igen, hvis man først er kommet ind i varmen. Vi forventer at kunne forlange en lydprøve efter at vi sidste år havde en dårlig lyd.

4. Vedr. det rundsendte referat var der et per enkelte sproglige kommentarer. I forbindelse med kontingent har vi ikke i bestyrelsen talt om ændringer, hvilket vi nok bør omtale, men holdninger er generelt at så længe vi ikke har behov for flere penge skal der ikke tales stigning i kontingent. DOF anbefaler at lade kontingentet stige en gang i mellem, men det er naturligvis op til den enkelte bestyrelse.
Vedr. repertoire var der på generalforsamlingen en tilkendegivelse på at der skulle lave sen ny spørgeundersøgelse på sammensætning og repertoire. Det aftales at vi til næste møde (Juni) skal planlægge hvad spørgeskemaet skal indeholde så alle må grene have det med i tankerne. Det forventes at vi udsender skema først / midt i august til behandling på bestyrelses møde sidst i august. Skemaet skal være inspiration til programmet får året 2017

PR udvalget forventer input, men hvad forventer bestyrelsen af PR-udvalget. Vi mener at udvalget gør et rigtig godt stykke arbejde. De har rimelig frie tøjler til deres arbejde, men bestyrelsen vil gerne nikke til arbejdet inden det offentliggøres.

Claus lægge referatet på hjemmesiden når han får det i revideret udgave. Det bliver ikke sendt ud på mail, da dette skal opfordre medlemmerne til at bruge hjemmesiden.
5. Vi har ikke hørt noget vedr. lokalesituationen, men vi prøver lige at kontrollere og rykke. En mulighed er som nødløsning har vi Magrethekirken, men nogle mener ikke at dette ligger centralt.

6. PR-udvalget har haft kontakt til DOF (Robin), men ikke fået nogen konkret afklaring.

7. Vedr. vores forårskoncerter skal vi fremover i bestyrelsen have et klar mål med, at koncerterne skal være planlagt med datoer og aftaler inden udgangen af det forgående år. Vi har talt om at vi flere gange lige er sent ude med de endelige aftaler. Ligeledes har vi været i samme situation mht. Pianist / organist.
En tanke en at vi i bestyrelsen får udfærdiget et årshjul / tidslinje med alle de ting både praktiske og andre ting vi skal huske gennem året. (Susi nikker til at komme med et udkast til et årshjul)
Vedr. arrangementet ”Hovedstadens Korfestival” er det drøftet at vi skal gøre et forsøg på at få en reduceret deltaget pris. Hanne spørger Medde om hun vil kontakte arrangøren mht. Nedsat deltagerbetaling Og intern i koret vil bestyrelsen mene at et tilskud fra koret kan være 300,- og en deltagerbetaling på de resterende
300,-, hvilket kan augmenters i at vi ikke dræne korkassen og samtidig en investering i en udvikling for de enkelte medlemmer. Vi må kunne forvente at der vil kunne komme ca. 30 deltagere.

Vi syntes der skal gøres lidt reklame for det band der kommer til sommerfesten. Lisbeth K / Hanne vil i indbydelsen gøre lidt reklame for det band der kommer og spiller.

Nogle af damerne har nævnt at tørklæderne skal være lidt mere fleksible. Den røde passer ikke til hele året. Kette tager en snak med Maiken der tidligere har talt om at kunne skaffe nogle tørklæder fra østen.

I forbindelse med arbejdet som kasserer og det arbejde der følger med, er forståelse fra bestyrelsen at kassereren modtager et beløb til kontorhold, da det ikke skal forventes at den der påtager sig posten selv står for disse udgifter. Udgiften er et tilskud til: netværk, blæk/toner, papir og lign. Et årlig tilskud i størrelsesordenen kan være 500,- Dette besluttes at være en passende størrelse og er vedtaget.
Næste møde planlægges til tirsdag den 21. juni hos formanden
Tak for godt møde og fin forplejning

/Brian