Deltagergebyr

Deltagergebyr

Deltagergebyret indbetales via netbank til reg. 1551 konto 10009022.

Du kan betale deltagergebyret for hele sæsonen, (september-maj) 1.800 kr. Indbetaling senest 1. august.

Du kan betale deltagergebyret for efterårssæsonen (september-december) 900 kr. Indbetaling senest 1. august.

Deltagergebyret for forårssæsonen (januar – maj) er 900 kr. Betales senest 1. december.

Nye medlemmer får 2 prøvegange, deltagergebyret skal være betalt inden 3. prøvegang.

Medlem af Aftenskolen Kor Dialis

Når man har indbetalt deltagergebyret, er man automatisk medlem af Aftenskolen Kor Dialis. Dette giver bl.a. adgang til og stemmeret på generalforsamlinger.

Kontingentet for Aftenskolen Kor Dialis er fastsat til 0 kr.

Indbetaling af deltagergebyret

Deltagergebyret indbetales via netbank til reg. 1551 konto 10009022.

Husk at skrive dit fulde navn i ’Besked til modtager’. Det vil spare kassereren for et større detektivarbejde.