Velkomst- & medlemsfolder

Download folderen her

Kære nye medlem
Velkommen til Kor Dialis – det hjertelige kor – hvor vi synger for sjov, men tager det helt alvorligt.
Her kommer en stribe praktiske informationer, så du ved, hvad der forventes af dig, og hvilke pligter og glæder
man har som medlem af Kor Dialis.

Hvor og hvornår
Der øves hver tirsdag aften i tidsrummet 18.30 til 21.00. Vi øver på Plejehjemmet Langgadehus, Valby
Langgade 97, 2500 Valby. Hvad angår parkeringsforhold, må vi ikke holde på p-pladsen, der hører til
plejehjemmet. På vejene i området skal der betales almindelig P-afgift. I Spinderiets P-kælder kan du
parkere 2 timer gratis og herefter betale almindelig P-afgift. Hvis der er plads, er det også muligt at parkere
gratis i gården ved Freinetskolen, Valby Langgade 117A. Når du ankommer til plejehjemmet, er døren låst,
så det første medlem, der ankommer, ringer på og siger: ”Det er Kor Dialis til glassalen”. Så bliver du lukket
ind og efterfølgende holder vi øje med døren, så vi kan lukke korkollegerne ind, uden at vi behøver at
forstyrre personalet på plejehjemmet yderligere.

Koret holder en pause i løbet af aftenen, og medlemmerne skiftes til at medbringe lidt til den søde/sunde
tand. Det kan enten være kage (hjemmebagt/ hjemmebragt) eller andet, som medlemmet synes er godt.
Du finder kagelisten på klaveret, hvor du kan skrive dig på den dato, hvor det passer dig at tage kage eller
andet med. Koret giver kaffe og te, men du skal selv huske at medbringe en kop til at drikke af. Når en ny
sæson starter, er det ifølge traditionen dirigenten, der medbringer kanelsnegle til den første øvegang.

Plads til hinanden
Vi har nogle enkelte personer i koret, der lider af duftallergi, og det betyder, at du skal sørge for at undgå
at bruge parfume eller stærkt lugtende vaskemiddel. Dette gælder både til øveaftener og til koncerter.
Andre har allergi over for f.eks. nødder og citrus.
Hvis du selv har nogen allergier, vi skal være opmærksomme på, skal du endelig melde det ud, så vi kan tage dette i betragtning.

Afbud
Der er mødepligt til både øveaftener og koncerter – sygdom er naturligvis undtaget. Hvis du er blevet syg
til en koncert, bedes du sende en SMS til Lisbeth Meede (dirigent) på mobil nr. +45 40 72 56 46.

Deltagerbetaling
Når det nye medlem har været til korprøve 2-3 gange, ”falder hammeren”, og der skal betales kontingent.
Kontingentet er på 900 kr. pr. halve år og opkræves hos medlemmerne hhv. den 1. august og den 1.
december – du kan selvfølgelig også betale 1.800 kr. på én gang. Beløbet indbetales via netbank til reg. nr.
1551 – konto nr. 10009022 i Danske Bank. Husk at skrive dit fulde navn i ’Besked til modtager’. Dirigenten
afholder en stemmeprøve med dig og indplacerer dig i rette stemmegruppe. Det kan til tider hænde, at
dirigenten efterfølgende flytter dig til en anden stemmegruppe, hvis hun mener, at din stemme bedre
kommer til sin ret her. Det er dirigenten, der suverænt bestemmer i hvilken stemmegruppe, du kommer til
at synge i.

Noder
Du vil som udgangspunkt modtage mail med de noder, vi skal bruge. Det betyder, at du har pligt til selv at
sørge for at printe noderne, eventuelt sætte dem i plastlommer, og i øvrigt medbringe den obligatoriske
korblyant og overstregningstus. Undtagelsen for dette er den første mødegang i en ny sæson, hvor
dirigenten medbringer noder.

Korweekend
Hvert forår holder koret en korweekend – som regel i starten af marts – hvor vi øver repertoire til vores
forårskoncerter igennem. Korweekenden kan være både lørdag og søndag, men det besluttes fra år til år,
om der er behov for en eller to øvedage. Forløbet af korweekenden er, at vi møder ca. 9.30 til opvarmning,
og kl. 10.00 starter prøven. Vi fortsætter hele dagen til ca. 18.30 – med frokost og kaffepause undervejs.
Herefter er koret vært ved en middag, som indtages, hvor korweekenden finder sted. Frokost og anden
forplejning samt drikkevarer til aftenens middag medbringer kormedlemmerne selv. Det er også en god ide
at have behageligt tøj og fodtøj på, da det er anstrengende at synge hele dagen. En god hynde til stolen er
også en god ide.

Socialt
Kor Dialis vægter det sociale højt, og i løbet af en sæson vil der være en cafeaften, som finder sted tirsdagen
før efterårsferien, hvor koret spiser sammen på en lokal cafe. Om foråret afholdes korweekenden, og til
sidst på sæsonen holder vi sommerfest som afslutning på sæsonen. Dette er de faste indslag, men det står
alle frit for selv at arrangere sociale arrangementer, f.eks. hvis ens stemmegruppe vil mødes eller man vil
ud og have en øl/drink efter en øveaften. I november har vi de seneste år afholdt julefrokost for dem, der
har lyst. Arrangementet er for egen regning.

Kommunikation
På korets hjemmeside dialis.dk kan du finde et log-in til medlemmerne i koret.
Log-in: Medlem – Adgangskode: Afhjertet1 (husk store og små bogstaver).
På medlemsdelen finder du en kalender med alle øveaftener og de koncerter og events, vi allerede kender.
Kalenderen bliver opdateret løbende i takt med, at der kommer nye events, som koret skal deltage i.
Når du klikker på ’Medlemsområde’, kan du se alle de informationer, der er for medlemmerne.
Derudover opfordres medlemmerne til at orientere sig på hjemmesiden og specielt på medlemsområdet.
Kor Dialis er selvfølgelig også på Facebook – søg på Kor Dialis.
Der findes en åben og en lukket gruppe for koret. Den åbne gruppe bruges til at fortælle fans og
ambassadører, hvad vi arbejder med, hvornår vi holder koncerter og den slags offentlige informationer. Den
lukkede medlemsgruppe bruges til at lægge billeder op; nye og tidligere medlemmer kan stille spørgsmål
og dele oplevelser osv. Der findes en anden gruppe: ”Min kones kor”, hvor Jens (Sussi alts mand) uploader
alle de fotos, han tager af koret ved forskellige lejligheder. Du skal være opmærksom på, at al betydende
information sker via hjemmesiden, men kan også foregå via e-mails i visse situationer. Derfor skal vi have
e-mailadresser på alle medlemmer fra starten.

Koncerter
Koret giver altid koncerter i henholdsvis december og maj, men vi bliver også inviteret til andre
arrangementer, som foregår hen over sæsonen. Der gælder samme møderegler som ved øveaftener og
korweekend. For at give publikum mulighed for at koncentrere sig om musikoplevelsen er det vigtigt, at
koret fremstår som en helhed og ser så ens ud som muligt i fremtoningen. Derfor er koncertpåklædningen
sort tøj – en mørk/pæn sort bluse/skjorte eller kjole og gerne i en lidt festlig form. Fødderne er også i sort
med strømper og sko. Du skal også anskaffe dig en tynd, sort koncertmappe samt plastlommer til noderne
(plastlommer er ikke et must). Det kan være tungt at holde en mappe (øvetid og koncert), hvorfor mappen
ikke bør veje for meget.

Downloadd folderen her