Historien bag

For år tilbage mødtes en flok glade amatører i aftenskoleregi for at synge i kor. Vi sang på diverse skoler med meget svingende lokaleforhold bl.a. i kælderlokaler og i et klasseværelse, hvor der aldrig var varme på. Men da vi til sidst sang samtidig med at et jazzorkester øvede inde ved siden af, blev det for meget. Det måtte kunne gøres bedre; vi ville prøve at starte vores eget kor!

Dirigenten havde vi jo, ung, under uddannelse og frisk til at møde nye udfordringer, så det gik nemt med at overtale

Lisbeth Meede.

En styregruppe blev nedsat. Hvor kunne vi få lokale, og hvordan fik vi fat i flere sangere? Vi skulle gerne op på 20 sangere, for det kunne løbe rundt økonomisk, så vi satte annoncer i lokalbladene. Der må have været et udækket behov for korsang i området, for da vi begyndte i efteråret 2001, havde koret 40 medlemmer. Lokalet blev aulaen på Ålholm skole, som vi fik lov at låne kvit og frit, fordi der netop det år var et kulturprojekt i Valby.

I 2002 stoppede kulturprojektet, og koret måtte nedsætte sig som forening for fortsat at låne aulaen på Ålholm skole.

Men en forening skal også have et navn. Vi havde hidtil bare kaldt os Koret, men i september 2002 blev vi ved en afstemning til KOR DIALIS — det hjertelige kor jfr. det engelske cordial = hjertelig.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt d. 9. okt. 2002

KOR DIALIS var en realitet!

Læs om korets profil her.